Kristianstads kommun

Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 85 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.

Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!

Har du höga förväntningar på din arbetsplats, dina elever och dig själv i ditt uppdrag som lärare? Har du önskemål om att använda den omgivande utomhusmiljön med närhet till både sjö och skog i ditt arbete som lärare?

Spängerskolan är en F-9 skola med en härlig anda på arbetsplatsen och vi sätter goda relationer, gott samarbete och lärande i främsta rummet. Du kommer att möta ett kompetent och härligt gäng pedagoger som är starkt engagerade i att göra skoldagen så bra som möjligt för eleverna och som gärna gör det lilla extra för att skapa god kvalitet.

Du kommer att ingå i ett arbetslag tillsammans med andra lärarkollegor där alla hjälps åt. Det kollegiala lärandet är i fokus. Hos oss känner vi stor stolthet över det arbete vi utför samtidigt som vi drivs av ständigt vidareutveckling, exempelvis är våra målområden detta år digitalisering och ökad fysisk aktivitet.

Varmt välkommen med din ansökan!

Arbetsuppgifter

Som speciallärare arbetar du med fördjupade kunskaper kring läs-, skriv- och språkutveckling alternativt matematikutveckling med fokus på individnivå. Du använder specialpedagogiska metoder för att planera, förbereda och bedriva undervisning och stötta eleven utifrån dennes specifika svårighet.

Du genomför och dokumenterar kartläggningar, utredningar och olika former av pedagogiska tester vars mål är att leda till ökad förståelse för elevens svårigheter i skolarbetet. Som speciallärare bidrar du även med din kompetens i arbetet med pedagogiska utredningar, anpassningar och åtgärdsprogram. Du arbetar för att undanröja hinder och svårigheter i lärmiljön, utveckla alternativa lärmiljöer och lärverktyg. Frågor rörande inkludering och värdegrund ingår som en naturlig del i din arbetsvardag.

I uppdraget ingår att skapa relationer såväl internt som externt som karakteriseras av ömsesidig respekt och förtroende och du möter eleverna där de befinner sig. Du är en kvalificerad samtalspartner i frågor som rör barn och elevers språk-/matematikutveckling i arbetslagsarbete samt elevhälsoteam.

Eleverna möter du med höga förväntningar och engagerar, entusiasmerar och stimulerar dem till lärande och eget ansvar. Du leder och organiserar arbetet så att en trygg lärandemiljö skapas som grundar sig på ömsesidig respekt och samarbete. På ett systematiskt sätt reflekterar du över och utvärderar det praktiska arbetet enskilt och tillsammans med andra. I arbetsuppgifterna ingår också att planera, prioritera och ta ansvar för sin egen tid och utveckling.

Kvalifikationer

Du har lärarlegitimation med behörighet att som speciallärare undervisa avseende särskilt stöd i årkurs 4-6 i grundskolan. Det är meriterande om du har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i årskurs 4-6 i svenska och matematik i grundskola. Du har speciallärarexamen och/eller specialpedagogsexamen påbörjad innan 2008 års utgång och uttagen examen innan 2015-06-30 med inriktning mot språk-, skriv- och läsutveckling alternativt matematikutveckling.

Uppdraget kräver att du har erfarenhet av 3 års väl vitsordat arbete med undervisning inom skolväsendet och erfarenhet av undervisning i skolform liksom erfarenhet av undervisning i årskurs 4-6.

Vidare krävs god förmåga att omsätta verksamhetens uppdrag när det gäller elever i behov av särskilt stöd samt förmåga att anpassa arbetsmetoder och tillvägagångssätt till olika gruppers och individers förutsättningar. Givetvis är du väl förtrogen med aktuell pedagogisk och didaktisk forskning och kan omsätta dina fördjupade kunskaper kring språk-, skriv- och läsutveckling i vardagen. Vi vill att du har god kunskap om och förmåga att arbeta utifrån rådande styrdokument men även goda kunskaper avseende alternativa lärverktyg. Vi ser gärna att du kan dokumentera strukturerat och med god kvalitet.

Att utöva ett situationsanpassat lärande och ledarskap som bygger på att du sätter dig in i elevernas situation och värderingar och möter dem där de befinner sig hanterar du utan svårigheter. Du skapar relationer såväl internt som externt som karakteriseras av respekt och förtroende och kan engagera, entusiasmera, stimulera och stärka eleverna till lärande och eget ansvar.

Det en fördel om du är bra på att använda digital teknik som redskap för att söka information, planera, undervisa, kommunicera och dokumentera. Kan du hantera digitala kompensatoriska alternativa lärverktyg och integrera dessa i undervisningen är det meriterande. Att vara förtrogen med och kunna leva upp till de yrkesetiska principerna för lärare ses som positivt.

Anställningsvillkor

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start 2019-08-14.
För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation. När du erbjudits anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen.

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Gun Lindwall, rektor på telefon 0733-13 43 63.


Sista ansökningsdag är 2019-05-30

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-08-14
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Kristianstad
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer BUF-2019/436
Kontakt
  • Gun Lindwall, 0733-13 43 63
Facklig företrädare
  • Tobias Nordholm, Lärarnas Riksförbund, 044-13 43 76
Publicerat 2019-05-15
Sista ansökningsdag 2019-05-30

Tillbaka till lediga jobb