Kristianstads kommun

Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 85 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.

Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!

Vi söker dig som vill jobba på Milners gymnasiesärskola avdelning Äng!

På skolan har vi elever med diagnosen autism och intellektuell funktionsnedsättning. Medarbetarna är speciallärare, förskollärare, fritidspedagog samt elevassistenter och de är fördelade i arbetslag som i huvudsak är knutna till en klass. Verksamheten leds av en rektor.

Välkommen till oss!

 

Arbetsuppgifter

Som speciallärare hos oss arbetar du med undervisning i en klass på gymnasiesärskolan. Du använder specialpedagogiska metoder för att planera, förbereda och bedriva undervisning och stötta eleven utifrån dennes specifika svårighet.

Du genomför och dokumenterar kartläggningar, utredningar och olika former av pedagogiska tester vars mål är att leda till ökad förståelse för elevens svårigheter i skolarbetet. Som speciallärare bidrar du även med din kompetens i arbetet med pedagogiska utredningar, anpassningar och åtgärdsprogram. Du arbetar för att undanröja hinder och svårigheter i lärmiljön, utveckla alternativa lärmiljöer och lärverktyg. Frågor rörande inkludering och värdegrund ingår som en naturlig del i din arbetsvardag.

I uppdraget ingår att skapa relationer såväl internt som externt som karakteriseras av ömsesidig respekt och förtroende och du möter eleverna där de befinner sig. Du är en kvalificerad samtalspartner i frågor som rör elevers utveckling i arbetslagsarbete samt elevhälsoteam.

Eleverna möter du med höga förväntningar och engagerar, entusiasmerar och stimulerar dem till lärande och eget ansvar. Du leder och organiserar arbetet så att en trygg lärandemiljö skapas som grundar sig på ömsesidig respekt och samarbete. Du är ett stöd för kollegor i arbetet med att skapa rätt stöd till våra elever. På ett systematiskt sätt reflekterar du över och utvärderar det praktiska arbetet enskilt och tillsammans med andra. I arbetsuppgifterna ingår också att planera, prioritera och ta ansvar för sin egen tid och utveckling.

 

Kvalifikationer

Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i gymnasiesärskolan och som speciallärare undervisa avseende särskilt stöd i gymnasiesärskolan. Du har speciallärarexamen och/eller specialpedagogexamen påbörjad innan 2008 års utgång och uttagen examen innan 2015-06-30 med inriktning mot utvecklingsstörning.

Uppdraget kräver att du har erfarenhet av 3 års väl vitsordat arbete med undervisning inom skolväsendet och vi ser gärna att du har erfarenhet av undervisning i gymnasiesärskolan. Du som söker har erfarenhet av att arbeta med ett låg-affektivt förhållningssätt och bemötande. Erfarenhet av arbete med elever med autismspektrumtillstånd och arbete med utagerande beteende hos elever är meriterande.

På Milners gymnasiesärskola krävs det god förmåga att omsätta verksamhetens uppdrag när det gäller elever i behov av särskilt stöd samt förmåga att anpassa arbetsmetoder och tillvägagångssätt till olika gruppers och individers förutsättningar. Givetvis är du väl förtrogen med aktuell pedagogisk och didaktisk forskning och kan omsätta dina fördjupade kunskaper kring läs-, skriv och språkutveckling i vardagen. Vi vill att du har god kunskap om och förmåga att arbeta utifrån rådande styrdokument men även goda kunskaper avseende alternativa lärverktyg.

Att utöva ett situationsanpassat lärande och ledarskap som bygger på att du sätter dig in i elevernas situation och värderingar och möter dem där de befinner sig hanterar du utan svårigheter. Du har också en förmåga att systematiskt reflektera över och utvärdera det praktiska arbetet enskilt och med andra. Du skapar relationer såväl internt som externt som karakteriseras av respekt och förtroende och kan engagera, entusiasmera, stimulera och stärka eleverna till lärande och eget ansvar.

Vi vill att du ha god förmåga att använda digital teknik som redskap för att söka information, planera, undervisa, kommunicera och dokumentera. Du behöver också god förtrogenhet att hantera digitala kompensatoriska alternativa lärverktyg samt att integrera dessa i undervisningen. Du dokumenterar strukturerat och med god kvalitet. För att lyckas i rollen behöver du kunna planera och prioritera din arbetstid på både lång och kort sikt samt vara väl förtrogen med och leva upp till de yrkesetiska principerna för lärare.

Tjänsten kräver B-körkort för manuell växellåda.

 

Anställningsvillkor

Vi erbjuder en tillsvidaretjänst på heltid med start 2021-01-12, placering på Milners gymnasiesärskola i Kristianstad. För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation. När du erbjudits anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen.

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rektor Daniel Persson på telefon 0733-13 63 01.

Sista ansökningsdag är 2020-10-01.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-01-12
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Kristianstad
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer BUF-2020/463
Kontakt
  • Daniel Persson, 0733-13 63 01
Facklig företrädare
  • Christer Nillson, Lärarförbundet, 0724-67 81 87
Publicerat 2020-09-09
Sista ansökningsdag 2020-10-01

Tillbaka till lediga jobb