Kristianstads kommun

Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 85 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.

Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!

Näsbyvillans förskola ligger centralt på Näsby och tillhör skolområde Norra. Förskolan består av åtta avdelningar, fyra team. Vi har förlängd öppettid, vilket betyder att vi öppnar kl. 05.30 för de barn som har behov av omsorg.

På Näsbyvillans förskola söker barn och pedagoger tillsammans nya infallsvinklar baserat på kombinationen av beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Leken ges en självklar plats i barnens lärande. Förskolan har en härlig mix av nationaliteter och kulturer. För att utveckla verksamheten arbetar vi i team och möts gärna över avdelningsgränserna, exempelvis i vårt förskolebibliotek som öppnade hösten 2019. 

Som medarbetare på Näsbyvillan erbjuds du stora möjligheter till delaktighet och att påverka den egna arbetssituationen. Som stöd i den pedagogiska processen finns, förutom rektor, också specialpedagog, processledare som leder våra kollegiala samtalsgrupper samt en utvecklingsledare som stöttar arbetslagen i det systematiska kvalitetsarbetet och även fungerar som mentor till våra nyaste medarbetare.

Vi har utarbetat former att mötas och lära kollegialt för att utveckla verksamheten tillsammans, både i aktiviteter där barnen möts över avdelningsgränserna och i regelbundna kollegiala samtal där pedagogerna reflekterar kring begrepp och situationer knutna till vår undervisande verksamhet. Det ges också möjligheter att kollegialt få mötas upp och utbyta erfarenheter och kompetenser kring våra olika verksamheter i samarbetet med de andra förskolorna på område Norra.

Det allra roligaste med att arbeta på våra förskolor är givetvis barnen! Att få ta del i barnens utveckling och bidra till deras lärande och att möta alla “våra” familjer i olika konstellationer, från olika kulturer och bakgrunder, som välkomnar en att få vara en del av deras vardag, det är det som gör vår förskola här på Näsby så speciell. Det skapar en Vi-känsla, en gemenskap över gränserna i området, framtidsmod - helt enkelt!   

Välkommen till oss!

Arbetsuppgifter

Du skapar en pedagogisk miljö som utmanar och stimulerar barns utveckling och lärande samt erbjuder barnen en trygg omsorg och lärandemiljö. Den pedagogiska verksamheten utgår från varje barns förutsättningar och bygger på undervisning som utformas i enlighet med läroplanens mål. Arbetet organiseras utifrån ett helhetsperspektiv som bygger på bedömning och dokumentation av det enskilda barnets behov i kombination med hela förskolans kvalité.

Du är en tydlig och entusiasmerande ledare som hanterar förändrade situationer och olika människors agerande. Det är viktigt att du skapar en relation till barn, vårdnadshavare och kollegor som karaktäriseras av ömsesidig respekt och förtroendefullt förhållningssätt samt positiva förväntningar.

På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbete enskilt och tillsammans med andra samt håller dig uppdaterad och tar tillvara på ny forskning och händelser i omvärlden. Du är delaktig i arbetslaget och bidrar till en god arbetsmiljö och kollegialt lärande. Vi vill att du i ditt arbete är nyfiken på och vill utveckla dina kunskaper inom naturvetenskap. Du ska aktivt arbeta och utforska tillsammans med barnen, se det kompetenta barnet med lärandeobjektet i fokus.

Kvalifikationer

Du som söker har förskollärarlegitimation, alternativt pågående förskollärarutbildning, med behörighet att bedriva undervisning i förskolan samt ha pedagogisk förmåga och tydligt pedagogiskt syfte att skapa en lärande, lustfylld och utvecklande lek-/lärmiljö. Din förmåga att leda och stimulera barn i deras utveckling och att anpassa den pedagogiska verksamheten efter varje barns förutsättningar och behov krävs för arbetet.

Du är väl förtrogen med och lever upp till de yrkesetiska principerna för lärare och är väl insatt i förskolans läroplan och Barnkonventionen samt har förmåga att omsätta dessa i praktiken. Förmåga att hantera vanligt förekomma arbetsuppgifter för åldersgruppen 1-6 år krävs.

Med engagemang möter du barn, vårdnadshavare och kollegor på ett lyhört, respektfullt och professionellt sätt. Kunskap kring barns språkutveckling och andra uttrycksformer såsom bild, musik, rörelse är en förutsättning för arbetet. Du kan integrera digital teknik i den dagliga verksamheten och använda som redskap i ditt eget arbete. Vidare har du kunskap om den pedagogiska dokumentationen och det systematiska kvalitetsarbetet samt förmåga att ta egna initiativ, finna lösningar och hantera förändrade situationer.

Vi förutsätter att du kan arbeta både vid förskolans öppningstid 05.30 och stängning vid 18.30.

Anställningsvillkor

Vi erbjuder en tillsvidaretjänst på heltid med start 2020-08-12, placering på Näsbyvillans förskola. För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation. När du erbjudits anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen.

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rektor Maria Werngren på telefon 0733-13 60 04 och utvecklingsledare Bodil Bengtsson på telefon 0733-13 69 58.

I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval och vi kallar kontinuerligt sökande till intervju. Är du intresserad ber vi dig att skicka in din ansökan snarast, då anställning kan ske innan sista ansökningsdag om vi hittar rätt kandidat. Annonsen visas längst till och med 2020-06-07.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-08-12
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Kristianstad
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer BUF-2020/270
Kontakt
  • Maria Werngren, 0733-13 60 04
  • Bodil Bengtsson, 0733-13 69 58
Facklig företrädare
  • Gunnel Nilsson, Lärarförbundet, 0733-13 69 56
Publicerat 2020-05-15
Sista ansökningsdag 2020-06-07

Tillbaka till lediga jobb