Kristianstads kommun

Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 85 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.

Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!

Lingenässkolan är en av Kristianstads nya skolor! Den stod klar för inflyttning hösten 2019. En skola är inte bara en plats, utan en verksamhetsidé med tydlig pedagogisk inriktning för att få alla barn att lyckas enligt mottot för Lingenässkolan – ”här får jag vara den jag är och bli den jag vill bli”.

Lingenässkolan är en F-6 skola som inrymmer såväl grundsärskola som grundskola och fritidsverksamhet. Lingenässkolan är belägen ute på det vackra Lingenäset med naturen som närmsta granne. Skolans fysiska miljö är tillgänglighetsanpassad och skapar goda förutsättningar för inkludering både när det gäller undervisning och lek. Inom grundsärskolan är personaltätheten hög och varje klass har ett arbetslag knutet till sig bestående av speciallärare/specialpedagog, fritidspedagog/förskollärare och elevassistenter.

Skolan har en bred pedagogisk plattform, förankrad i skolans alla verksamheter i samklang med varandra. Kärnan i vår pedagogiska helhetsidé att ”här får jag vara den jag är och bli den jag vill bli” genomsyrar all verksamhet på skolan. Genom skolans betoning på ett gott bemötande, ett inkluderande perspektiv samt att undervisningen vilar på ett formativt förhållningssätt och ett språkutvecklande arbetssätt skapar vi en trygg skola med elever som utvecklas mot sina mål. På Lingenässkolan vistas eleverna i en trygg miljö där de blir bemötta för den person den är och erbjuds möjligheter till utveckling och att lyckas varje dag.


Arbetsuppgifter

Du leder tillsammans med övriga fritidshemsansvariga en pedagogisk miljö på skolans fritidshem där eleverna vistas före/efter skoltid samt under skolloven. Du arbetar för att undanröja hinder och svårigheter i lärmiljön, erbjuder eleverna alternativa lärverktyg samt inser vikten av återhämtning och lugn för eleverna. Den pedagogiska verksamheten utgår från varje elevs förutsättningar och bygger på undervisning som utformas i enlighet med läroplanen för fritidshem och grundsärskolans läroplan.

Utöver ovanstående är du en viktig del i elevernas lärande under skoltid. Du känner till och kan arbeta med tydliggörande pedagogiska lösningar. Du ser dig själv som elevens viktigaste resurs! Du arbetar aktivt för att bidra till samarbete med grundskolans fritidshem i den mån det är möjligt och är öppen för gemensamma planeringar inför lovverksamheter. På ett systematiskt sätt reflekterar du både enskilt och tillsammans med kollegor samt håller dig uppdaterad och tar tillvara på ny forskning och händelser i omvärlden. Du bidrar aktivt i arbetslaget för att skapa en god arbetsmiljö och ett utvecklande kollegialt lärande.

Arbetslaget kring en klass utgör ”basen” och inom arbetslaget arbetar alla med samtliga elever. Vid behov kan man också arbeta i andra klasser. Fritidsverksamhetens öppettider styrs av vårdnadshavarnas tillsynsbehov, så arbetstiden kan vara förlagd mellan kl. 06.30-18.30.

Kvalifikationer

Du som söker har lärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i fritidshem och har gärna även lärarlegitimation för årskurs 1-3 i ämnet idrott i grundskolan. Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete inom pedagogisk verksamhet, erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd eller erfarenhet av lågaffektivt bemötande.

Du är väl förtrogen med och lever upp till de yrkesetiska principerna för lärare samt har förmåga att verka för demokratiska värderingar och utgår från att alla barn/elever är lika värda. Du har god förmåga att undervisa elever i behov av särskilt stöd och det är positivt om du har kunskap och erfarenhet av TAKK och AKK. Det är meriterande om du har kunskap och intresse kring olika kulturer.

Vidare hanterar du ledarskapet i fritidshemmet/klassrummet samt arbetar med målstyrning, planering och dokumentation. Förmåga att entusiasmera, skapa intresse och möta barn på den nivå de befinner sig samt kunna välja pedagogiska verktyg utifrån individens behov krävs i arbetet. Du kan integrera digital teknik i den dagliga verksamheten och som redskap i det egna arbetet. Din goda kommunikationsförmåga, lyhördhet och samarbetsförmåga krävs för att skapa förtroendefulla relationer med kontakter inom som utanför skolan.

Tjänsten kräver B-körkort för manuell växellåda.

Anställningsvillkor

Vi erbjuder en tillsvidaretjänst på heltid med start 2020-08-12, placering på Lingenäs grundsärskola. För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation. När du erbjudits anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen.

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rektor Susanne Vildros på telefon 0733-13 62 22 eller rektor Johan Iversen på telefon 0733-13 63 21.

Sista ansökningsdag är 2020-04-07.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-08-12
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Kristianstad
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer BUF-2020/148
Kontakt
  • Susanne Vildros, 0733-13 62 22
  • Johan Iversen, 0733-13 63 21
Facklig företrädare
  • Christina Olander, Lärarförbundet, 0738-53 25 85
  • Maria Svensson, Lärarförbundet, 0724-67 93 01
Publicerat 2020-03-24
Sista ansökningsdag 2020-04-07

Tillbaka till lediga jobb