Kristianstads kommun

Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 85 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.

Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!

Utvecklingsavdelningen är mitt uppe i ett spännande arbete där våra nuvarande insatser intensifieras och förbättras. Stora insatser utgår från utvecklingsavdelningen som samtliga syftar till att utveckla och förbättra undervisningen. En av de större insatserna handlar om att öka måluppfyllelsen och arbetet med flerspråkiga och nyanlända barn och elever. Kristianstads kommuns barn- och utbildningsnämnd tecknade i juni 2019 en överenskommelse om att ingå i Skolverkets riktade insatser för nyanlända.  Kommunövergripande analyser visar att måluppfyllelsen är lägre för nyanlända och flerspråkiga elever. Behov finns således av en kompetenshöjning i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA) i syfte att bättre möta dessa barns och elevers behov.

Målet är en offensiv skola i en trygg miljö där alla får chansen att utvecklas utifrån sina möjligheter. Våra elever möter en skola av högsta klass som ger goda basfärdigheter, social kompetens och en lust till fortsatt livslångt lärande. Därmed stärks vars och ens möjlighet att forma sitt eget liv, att finna sin plats på arbetsmarknaden och att ge sitt bidrag till det demokratiska samhällets utveckling.

Som medarbetare på utvecklingsavdelningen blir du en viktig del av ett spännande och stödjande uppdrag, vilket syftar till att höja måluppfyllelsen i förvaltningens samtliga skolformer. Du kommer att vara en del av systematiskt kvalitetsarbete från enhetsnivå till huvudmannanivå. På utvecklingsavdelningen pågår det också en ständig förbättring av det egna systematiska kvalitetsarbetet och du kommer att ingå i ett kollegium där kompetensen är hög och drivkraften stark. Välkommen till oss!

Arbetsuppgifter

Som samordnare utgör du en central funktion i utvecklingsarbetet, som kommer att bedrivas i samverkan med Skolverket under 2,5 år. Du ansvarar för implementering, genomförande, uppföljning och utvärdering av projektet Riktade insatser som är en del i det större utvecklingsarbetet, Framgångsrik undervisning.

Samordnaren leder och följer de olika insatserna samt bistår med kompetens och erfarenhet. Du har en viktig roll vid uppföljning och utvärdering samtidigt som du leder det lokala teamet. Samordnarfunktionen kommer att knytas till utvecklingsavdelningen och därmed ha ett nära samarbete med såväl utvecklingsstrateger som olika centrala enheter.

I ditt arbete är du kontaktpersonen mot skolverket och rapporterar till utvecklingschef. Du utgör ett strategiskt stöd till såväl rektorer inom arbetet Riktade insatser som till alla som verkar inom arbetet. Genom ett helhetsperspektiv bidrar du till alla delar av arbetet.

Du skapar relationer både internt och externt som karakteriseras av professionalitet, ömsesidig respekt och förtroende. Samverkan med aktörer utanför verksamheten såsom Skolverket, kommunala förvaltningar och lärosäten ingår samtidigt som du är en god ambassadör för verksamheten. Du tar ansvar för den egna utvecklingen genom att hålla dig a jour gällande frågor rörande nyanlända, den aktuella samhällsdebatten, politiska beslut, forskning med mera. Ansvar för egen tid genom planering och prioritering av det egna arbetet ingår, både på kort och lång sikt.  

Kvalifikationer

Vi söker dig med en kandidatexamen om minst 180hp/120p från högskola eller universitet. Du har pedagogisk insikt enligt skollagens krav som du har förvärvat genom utbildning. För tjänsten krävs dokumenterad arbetslivserfarenhet av projektledning, pedagogisk verksamhet och mångkulturell verksamhet. Det är positivt om du även har dokumenterad arbetslivserfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete och språkutveckling.

Du innehar kunskaper om skollagen, styrdokument och förskolans/skolans roll i samhället. Du har förmåga att skapa relationer såväl internt som externt vilka karakteriseras av professionalitet, respekt och förtroende. Arbetet kräver att du innehar en förmåga att engagera, entusiasmera, stimulera och stärka andra. Du kan planera och prioritera på kort och lång sikt. Ditt arbete reflekterar, analyserar och utvärderar du systematiskt.

God förmåga att använda digitala verktyg som redskap för att söka information, planera, kommunicera, presentera, dokumentera och rapportera krävs. Du har förmåga att planera, förankra, driva och slutföra. Verksamheten ser du i ett helhetsperspektiv och du ger utvecklande återkoppling. Du innehar förståelse för förutsättningarna för arbetet i en politiskt styrd organisation.

Tjänsten kräver B-körkort.

Anställningsvillkor

Vi erbjuder en tillsvidaretjänst på heltid med start snarast enligt överenskommelse. Din placering är i Kristianstad. När du erbjudits anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen. 

Har du några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta utvecklingschef Anna Karlsdotter på telefon 0733-13 63 99.

Sista ansökningsdag är 2020-02-19.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Kristianstad
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer BUF-2020/58
Kontakt
  • Anna Karlsdotter, 0733-13 63 99
Facklig företrädare
  • Emma Stridsberg, TCO, 044-13 48 28
  • Fredrik Jeppsson, SACO, 0733-13 48 86
  • Lena Werngren, LO, 044-13 48 81
Publicerat 2020-02-05
Sista ansökningsdag 2020-02-19

Tillbaka till lediga jobb