Kristianstads kommun

Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 85 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.

Lingenässkolan är Kristianstads nyaste skola och invigdes hösten 2019. Den är belägen på det vackra Lingenäsområdet med naturen som närmsta granne. Skolans verksamhet har en tydlig pedagogisk inriktning för att få alla barn att lyckas enligt mottot: Lingenässkolan - här får jag vara den jag är och bli den jag vill bli.

Lingenässkolan är en F-6 skola som inrymmer grundsärskola, grundskola och fritidsverksamhet. I dagsläget är vi cirka 600 elever i grundskolan, uppdelade på 4 paralleller. I de flesta av skolans klasser arbetar två lärare i varje klass och uppdragen är renodlade vilket bland annat innebär att lärare i fritidshem även undervisar på rasterna. Grundskolan har också verksamhet för nyanlända organiserade i förberedelseklasser.

Skolan har en bred pedagogisk plattform, förankrad i skolans alla verksamheter i samklang med varandra. Genom skolans betoning på ett gott bemötande och ett inkluderande perspektiv samt att undervisningen vilar på ett formativt förhållningssätt och ett språkutvecklande arbetssätt skapar vi tillsammans en trygg skola med elever som utvecklas mot sina mål.

På Lingenässkolan får barnen vistas i en trygg miljö där varje barn blir bemött för den person den är och erbjuds möjligheter till utveckling och att lyckas varje dag. Hur ofta kommer möjligheten att vara med att utveckla en alldeles ny skola? Nu är det din tur, skicka in din ansökan i dag!

Vill du veta mer om hur det är att arbeta som lärare hos oss klicka på länken.
Kristianstads kommun -välkommen att arbeta som lärare hos oss.
Filmen är bara tillgänglig från vår webbsida www.kristianstad.se/jobb.

Arbetsuppgifter

Ditt grunduppdrag är att arbeta som lärare på lågstadiet. Här satsar vi på tvålärarskap där du får arbeta i ett delat mentorskap vilket innebär att du tillsammans med en annan lärare ansvarar för en klass. Du kommer också vara en del av ett större arbetslag bestående av pedagoger från parallellklasserna.

Som lärare hos oss stimulerar du elever till lärande och eget ansvarstagande. Med engagemang och entusiasm skapar du en trygg lärandemiljö som bygger på ömsesidig respekt och samarbete, genom ett gott ledarskap såväl i som utanför klassrummet.

Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering är viktiga grundpelare. Du har positiva och höga förväntningar på eleverna och anpassar undervisningen utifrån alla elevers nivå, med fokus på elevens bästa.

Via dialog skapar du goda relationer som karaktäriseras av ömsesidig respekt och förtroendefullt förhållningssätt. I din roll håller du dig à jour om händelser i omvärld och ungdomars vardag. Alternativa läroverktyg och dokumentation ingår som en naturlig del i ditt arbete. På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbetet och tillsammans med kollegor driver du utvecklingsarbete i arbetsgruppen/skolan. Du har också ett gemensamt ansvar både för din egen som gruppens planering och vidareutveckling.

Är du ny som lärare stöttas du av en mentor för bästa vägledning i arbetet och du som är obehörig lärare kan bedriva undervisning men inte ansvara för den. Ansvar för betygsättning har en legitimerad lärare.

Kvalifikationer

Vi söker i första hand dig som har lärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i årskurs 1-3 i ämnena svenska, matematik, so och no i grundskolan. Du har också lärarlegitimation med behörighet att undervisa i ämnet svenska som andraspråk. Det är meriterande om du har behörighet att undervisa i engelska, idrott och hälsa och/eller musik och bild.

Du som söker bör tidigare ha arbetat som lärare i grundskolan och har erfarenhet av att bedriva undervisning. Om du har arbetat med barn/ungdomar i åldern 6-10 är det positivt.

Undervisningen ska du kunna anpassa utifrån varje elevs förutsättningar och dina lektioner präglas av tydliga förväntningar, arbetsro och lust att lära. Arbetet organiserar och strukturerar du utifrån angivna mål. För att lyckas i arbetet krävs att du skapar förtroendefulla relationer både i som utanför skolan. Du har engagemang, entusiasm och ett genuint intresse för skolans värld och hur den påverkas av omvärlden.

Vidare är du en trygg pedagogisk ledare med förmåga att kritiskt analysera eget och arbetsgruppens arbetssätt för ständig utveckling. God förmåga att använda digital teknik i undervisningen samt som redskap för information, planering, kommunikation och rapportering krävs.

Som person är du kommunikativ, lyhörd och väl förtrogen och lever upp till de yrkesetiska principerna för lärare samt har fallenhet att analysera och dokumentera elevers förmågor och kunskaper. Du har en förmåga att stödja eleverna i att hantera konflikter som uppstår och gärna ha en god förmåga att undervisa barn i behov av särskilt stöd.

Anställningsvillkor

Vi erbjuder en tillsvidaretjänst på heltid med start 2020-01-07 med placering på Lingenässkolan. För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation. Finns inga behöriga legitimerade lärare, kan du som är obehörig anställas tidsbegränsat enligt skollagen. När du erbjudits anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen. 

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rektor Lena Holmer på telefon 0733-13 52 32 eller rektor Åsa Gerthsson-Nilsson på telefon 044-13 21 26. 

I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval och vi kallar kontinuerligt sökande till intervju. Är du intresserad ber vi dig att skicka in din ansökan snarast, då anställning kan ske innan sista ansökningsdag om vi hittar rätt kandidat. Annonsen visas längst till och med 2019-12-12.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-01-07
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Kristianstad
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer BUF-2019/786
Kontakt
  • Lena Holmer, 0733-13 52 32
  • Åsa Gerthsson-Nilsson, 044-13 41 01
Facklig företrädare
  • Annelie Olsson eller Freskim Salihu, TCO, 0733-13 57 95
  • Emil Gillsjö, SACO, 0738-53 24 16
  • Lena Ormblom, SACO, 0724-67 92 13
Publicerat 2019-11-27
Sista ansökningsdag 2019-12-12

Tillbaka till lediga jobb