Kristianstads kommun

Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 85 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.

Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!

Välkommen till ett spännande uppdrag på grundsärskolans högstadium. Vi är en skola med cirka 40 elever fördelade på ämne och område. Vi arbetar fokuserat med att utveckla våra pedagogiska metoder och strategier, med målet att skapa självständiga, ansvarstagande unga människor. Denna tjänst kommer vara en viktig kugge i vårt utvecklingsarbete.

Tjänsten är delad och du kommer att arbeta cirka 50% i klass på olika sätt. Medan andra halvan handlar om att arbeta strategiskt med stöd till elever och kollegor genom arbete i vårt väl fungerande elevhälsoteam. Exakt hur uppdraget ser ut formulerar vi tillsammans.

 
Vi ser fram emot din ansökan!

Arbetsuppgifter

Du kommer att undervisa i klass på grundsärskolan och vara ett stöd för kollegor i arbetet med att skapa rätt stöd till våra elever. Du kommer också vara en central del i skolans elevhälsoteam.

Som speciallärare arbetar du med fördjupade kunskaper kring läs-, skriv- och språkutveckling respektive matematikutveckling med fokus på individnivå. Du använder specialpedagogiska metoder för att planera, förbereda och bedriva undervisning och stötta eleven utifrån dennes specifika svårighet.

Du genomför och dokumenterar kartläggningar, utredningar och olika former av pedagogiska tester vars mål är att leda till ökad förståelse för elevens svårigheter i skolarbetet. Som speciallärare bidrar du även med din kompetens i arbetet med pedagogiska utredningar, anpassningar och åtgärdsprogram. Du arbetar för att undanröja hinder och svårigheter i lärmiljön, utveckla alternativa lärmiljöer och lärverktyg. Frågor rörande inkludering och värdegrund ingår som en naturlig del i din arbetsvardag.

I uppdraget ingår att skapa relationer såväl internt som externt som karakteriseras av ömsesidig respekt och förtroende och du möter eleverna där de befinner sig. Du är en kvalificerad samtalspartner i frågor som rör barn och elevers språk-/matematikutveckling i arbetslagsarbete samt elevhälsoteam.

Eleverna möter du med höga förväntningar och engagerar, entusiasmerar och stimulerar dem till lärande och eget ansvar. Du leder och organiserar arbetet så att en trygg lärandemiljö skapas som grundar sig på ömsesidig respekt och samarbete. På ett systematiskt sätt reflekterar du över och utvärderar det praktiska arbetet enskilt och tillsammans med andra. I arbetsuppgifterna ingår också att planera, prioritera och ta ansvar för sin egen tid och utveckling.

Kvalifikationer

Vi söker i första hand dig som har speciallärarlegitimation för att undervisa i grundsärskolan ämnen och områden i andra hand dig med legitimation att undervisa i grundskolan och som studerar/vill studera vidare till speciallärare med inriktning utvecklingsstörning.

Arbetet kräver att du har erfarenhet av 3 års väl vitsordat arbete med undervisning inom skolväsendet och erfarenhet av undervisning i grundsärskolan. Vi vill att du också har erfarenhet av att handleda och stötta kollegor och har arbetat med elevhälsoarbete.

Du har god förmåga att omsätta verksamhetens uppdrag när det gäller elever i behov av särskilt stöd och kan anpassa arbetsmetoder och tillvägagångssätt utifrån förutsättningar på både grupp och individnivå. Givetvis är du väl förtrogen med aktuell pedagogisk och didaktisk forskning och kan omsätta dina fördjupade kunskaper kring läs-, skriv och språkutveckling eller matematikutveckling i vardagen.

Självklart kan du reflektera och utvärdera ditt arbete liksom planera och prioritera. Du är väl förtrogen med och kan leva upp till de yrkesetiska principerna för lärare. Vi vill att du har god kunskap om och förmåga att arbeta utifrån rådande styrdokument men även goda kunskaper avseende alternativa lärverktyg. Du kan dokumentera och hanterar digital teknik liksom digitala kompensatoriska alternativa verktyg i din undervisning.

Att utöva ett situationsanpassat lärande och ledarskap som bygger på att du sätter dig in i elevernas situation och värderingar och möter dem där de befinner sig hanterar du utan svårigheter. Du skapar relationer såväl internt som externt som karakteriseras av respekt och förtroende och kan engagera, entusiasmera, stimulera och stärka eleverna till lärande och eget ansvar.

 

Anställningsvillkor

Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse.
För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation. När du erbjudits anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen.

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Linus Bromander, rektor på telefon 0733-13 56 39.


Sista ansökningsdag är 2019-12-09

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Kristianstad
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer BUF-2019/775
Kontakt
  • Linus Bromander, rektor, 0733-13 56 39
Facklig företrädare
  • Tina Thelander, Lärarförbundet, 0768-82 74 46
  • Ingrid Lagerroth, Lärarnas Riksförbund , 0733-13 93 76
Publicerat 2019-11-26
Sista ansökningsdag 2019-12-09

Tillbaka till lediga jobb