Kristianstads kommun

Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 85 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.

Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!

Tollarps skola är F-9-skolan som präglas av en lugn och vänlig atmosfär där elever, lärare och övrig personal trivs och tar väl hand om varandra. På skolan går runt 465 elever, vilka är uppdelade i tre olika hus; lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet.

Vi har två fritidshem för eleverna i åk F-2 och ett fritidshem för eleverna i åk 3-6. Vi är stolta över våra barn och ungdomar och vi har ett härligt klimat bland eleverna på skolan. Det kollegiala lärandet ser vi som en självklarhet på skolan och här finns ett starkt pedagogiskt intresse och en stor vilja att tillsammans ta sig an de utmaningar som dyker upp. Vi arbetar med digitalisering och bemötande (ICDP) som utvecklingsområden.

Skolan leds av två rektorer med ansvar för F-3 och fritidshem respektive 4-9. Vi ser samverkan i hela linjen – en röd tråd - som mycket viktig och elevvården leds av ett gemensamt elevhälsoteam. Vi står också inför spännande utmaningar då skolan är en fokusskola. Arbetet med att skapa fokusskola kommer att ske i samråd med all personal och rektorerna, det vill säga att alla perspektiv och behov kommer att stå i fokus. Vi ser ljust på framtiden och det kollegiala samarbetet kommer att bli ännu starkare då vi bygger en skola för framtiden.

Vi ser fram emot din ansökan.

Arbetsuppgifter

Utöver fritidshemsverksamhet förkommer arbete/undervisning i skola. Arbetet i skolan planeras tillsammans med rektor och undervisande klasslärare där vi utgår från verksamhetens behov och dina behörigheter i lärarlegitimationen.

Din huvudsakliga arbetsuppgift är att enligt läroplanens mål skapa kvalitetssäkrad undervisning i fritidshemmet och i skolan som är intresseväckande och entusiasmerande. Du arbetar även utifrån de demokratiska värdena och väger in vad eleverna vill ha i fritidsverksamheten. För att verksamheten ska följa en röd tråd vad gäller planering och olika elevers behov sker samarbete med grundskollärare och förskollärare. Tillsammans med dina kollegor ansvarar och leder du även uteverksamhet och rastverksamhet.

Dina relationer till eleverna karakteriseras av ömsesidig respekt, samarbete, förtroendefullt förhållningssätt samt positiva förväntningar. Du vågar ställa krav på eleverna och är tydlig kring de förväntningar som ställs. Dokumentation av verksamheten i fritidshemmet ingår också. Vidare är du aktiv i det kollegiala lärandet och på ett systematiskt sätt reflekterar du över arbetet enskilt och tillsammans med andra, kopplat till målen i verksamheten och influenser från omvärlden.

Kvalifikationer

Du som söker har lärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i fritidshem eller högskoleexamen som är avsedd för arbete som fritidspedagog. Vi ser gärna att du har erfarenhet från arbete inom pedagogisk verksamhet.

Du är väl förtrogen med och lever upp till de yrkesetiska principerna för lärare samt har förmåga att verka för demokratiska värderingar och utgår från att alla barn/elever är lika värda. Det är en fördel om du har förmåga att undervisa elever i behov av särskilt stöd liksom förmåga att stödja eleverna i att hantera konflikter som uppstår.

Vidare hanterar du ledarskapet i fritidshemmet/klassrummet samt arbetar med målstyrning, planering och dokumentation. Förmåga att entusiasmera, skapa intresse och möta barn på den nivå de befinner sig samt kunna välja pedagogiska verktyg utifrån individens behov krävs även det i arbetet. Du ska kunna integrera digital teknik i den dagliga verksamheten och som redskap i det egna arbetet. Din goda kommunikationsförmåga, lyhördhet och samarbetsförmåga krävs för att skapa förtroendefulla relationer med kontakter inom som utanför skolan.

Anställningsvillkor

Vi erbjuder en-två tillsvidareanställning/tillsvidareanställningar på heltid med start 2020-08-01. För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation. När du erbjudits anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen.

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Paula Lundin, rektor på telefon
0733-13 45 04.

Om förutsättningarna skulle förändras på grund av övertalighet inom verksamheten eller liknande, kan aktuell rekrytering komma att avbrytas.Sista ansökningsdag är 2020-01-29.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-08-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Kristianstad
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer BUF-2019/756
Kontakt
  • Paula Lundin, rektor, 044-13 45 04
Facklig företrädare
  • Pär Tammo, Lärarnas Riksförbund, 0738-53 21 12
  • Pricilla Johansson, Lärarförbundet, 0709-12 16 54
Publicerat 2019-12-10
Sista ansökningsdag 2020-01-29

Tillbaka till lediga jobb