Kristianstads kommun

Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 85 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.

Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!

Önnestad skola är en F-9 skola som präglas av ett holistiskt synsätt gentemot eleverna och goda relationer mellan personal, elever och hemmen. På skolan går cirka 350 elever. På F-3 delen är fritidshem organiserat och skolan har åldershomogena klasser hela vägen. Medarbetarna på skolan har hög kompetens och är engagerade i varje individs målsättning och förutsättningar. Arbetet på skolan utgår från arbetslagen som förstelärare på skolan leder men där vi också arbetar utifrån en helhetssyn och en Vi-känsla som ska bidra till ett tryggt arbetsklimat och en god känsla för medarbetare och elever när man kommer till skolan.

Vi ser fram emot din ansökan.


Arbetsuppgifter

Du kommer att tillsammans med sju andra kollegor i arbetslaget på mellanstadiet att arbeta med elever i behov utav särskilt stöd. Idag har vi fem klasser på mellanstadiet med cirka 20 elever i varje klass. Du kommer också att ingår i skolans elevhälsoteam och arbeta förebyggande på mellanstadiet och hela skolan. I elevhälsoteamet är det två rektorer, två speciallärare (varav du är den ena), en specialpedagog, en kurator, en skolsköterska och en studievägledare. Utöver det kommer skolpsykolog och skolläkare med jämna mellanrum. En del utav tjänsten innebär undervisning och mentorskap.

Som speciallärare arbetar du med fördjupade kunskaper kring läs-, skriv- och språkutveckling eller matematikutveckling med fokus på individnivå. Du använder specialpedagogiska metoder för att planera, förbereda och bedriva undervisning och stötta eleven utifrån dennes specifika svårighet.

Du genomför och dokumenterar kartläggningar, utredningar och olika former av pedagogiska tester vars mål är att leda till ökad förståelse för elevens svårigheter i skolarbetet. Som speciallärare bidrar du även med din kompetens i arbetet med pedagogiska utredningar, anpassningar och åtgärdsprogram. Du arbetar för att undanröja hinder och svårigheter i lärmiljön, utveckla alternativa lärmiljöer och lärverktyg. Frågor rörande inkludering och värdegrund ingår som en naturlig del i din arbetsvardag.

I uppdraget ingår att skapa relationer såväl internt som externt som karakteriseras av ömsesidig respekt och förtroende och du möter eleverna där de befinner sig. Du är en kvalificerad samtalspartner i frågor som rör barn och elevers språk-/matematikutveckling i arbetslagsarbete samt elevhälsoteam.

Eleverna möter du med höga förväntningar och engagerar, entusiasmerar och stimulerar dem till lärande och eget ansvar. Du leder och organiserar arbetet så att en trygg lärandemiljö skapas som grundar sig på ömsesidig respekt och samarbete. På ett systematiskt sätt reflekterar du över och utvärderar det praktiska arbetet enskilt och tillsammans med andra. I arbetsuppgifterna ingår också att planera, prioritera och ta ansvar för sin egen tid och utveckling.

Kvalifikationer

Du har lärarlegitimation med behörighet att som speciallärare undervisa avseende särskilt stöd i åk 4-6 i grundskolan. Det är meriterande om du har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i svenska eller matematik i åk 4-6 i grundskolan. Du har speciallärarexamen och/eller specialpedagogexamen påbörjad innan 2008 års utgång och uttagen examen innan 2015-06-30 med inriktning enligt ovan.

Uppdraget kräver att du har erfarenhet av 3 års väl vitsordat arbete med undervisning inom skolväsendet och erfarenhet av undervisning i åk 4-6.

Vidare krävs god förmåga att omsätta verksamhetens uppdrag när det gäller elever i behov av särskilt stöd samt förmåga att anpassa arbetsmetoder och tillvägagångssätt till olika gruppers och individers förutsättningar. Givetvis är du väl förtrogen med aktuell pedagogisk och didaktisk forskning och kan omsätta dina fördjupade kunskaper kring Xutveckling i vardagen. Vi vill att du har god kunskap om och förmåga att arbeta utifrån rådande styrdokument men även goda kunskaper avseende alternativa lärverktyg.

Att utöva ett situationsanpassat lärande och ledarskap som bygger på att du sätter dig in i elevernas situation och värderingar och möter dem där de befinner sig hanterar du utan svårigheter. Du skapar relationer såväl internt som externt som karakteriseras av respekt och förtroende och kan engagera, entusiasmera, stimulera och stärka eleverna till lärande och eget ansvar.

Anställningsvillkor

Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med start 2020-01-07 eller enligt överenskommelse.  
För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation. När du erbjudits anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen.

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Erik Tirén Törnblom på telefon 0733-13 44 06


Sista ansökningsdag I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, vilket innebär att vi kontinuerligt kallar sökande till intervju. Är du intresserad ber vi dig att skicka in din ansökan snarast, då anställning kan ske innan sista ansökningsdag om vi hittar rätt kandidat. Annonsen visas längst till och med 2019-11-27.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-01-07 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Kristianstad
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer BUF-2019/742
Kontakt
  • Erik Tirén Törnblom, rektor, 0733-13 44 06
Facklig företrädare
  • Ola Cedergren, Lärarnas Riksförbund, 044-13 44 18
Publicerat 2019-11-06
Sista ansökningsdag 2019-11-27

Tillbaka till lediga jobb