Kristianstads kommun

Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 85 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.

Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!

Välkommen till oss på Näsbygårdens förskola. Vi söker nu en förskollärare som känner glädje och lust inför uppdraget. Du erbjuds kontinuerlig utbildning, friskvårdsbidrag, egen planeringstid och planeringstid med hela arbetslaget. I nuläget har vi gemensam fortbildning på förskolorna i skolområdet inom naturvetenskap och även fortbildning i ICPD. På skolområde Norr finns det åtta förskolor där förskolecheferna ser nätverkande och samarbete som en viktig del i helheten för alla förskolor.

Näsbygårdens förskola är belägen i utkanten av Kristianstad, förskolan har sju avdelningar fördelat på småbarns och storbarns avdelningar. Tjänsten är på avdelningen Syrenen som är belägen i en lokal utanför förskolan. På denna avdelning går barn som är mellan 3-5 mår. Barnen går tre timmar om dagen, en grupp på förmiddagen och en grupp på eftermiddagen. Du har nära kontakt med Slussen som är en verksamhet för mottagande av nyanlända barn som skall börja på förskolan. Vi ser alla barn på förskolan som kompetenta och vill utmana och utvecklas tillsammans med barnen. Vi skapar framtidsmod!

Välkommen till oss, vi ser fram emot din ansökan!

Arbetsuppgifter

Du skapar en pedagogisk miljö som utmanar och stimulerar barns utveckling och lärande samt erbjuder barnen en trygg omsorg och lärandemiljö. Den pedagogiska verksamheten utgår från varje barns förutsättningar och bygger på undervisning som utformas i enlighet med läroplanens mål. Arbetet organiseras utifrån ett helhetsperspektiv som bygger på bedömning och dokumentation av det enskilda barnets behov i kombination med hela förskolans kvalité.

Du är en tydlig och entusiasmerande ledare som hanterar förändrade situationer och olika människors agerande. Det är viktigt att du skapar en relation till barn, vårdnadshavare och kollegor som karaktäriseras av ömsesidig respekt och förtroendefullt förhållningssätt samt positiva förväntningar. Du har ett bra och professionellt bemötande gentemot alla du möter på förskolan. Du deltar i förskolans utvecklingsarbete på ett aktivt och engagerat sätt och ser styrkan i olikheter.

På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbete enskilt och tillsammans med andra samt håller dig uppdaterad och tar tillvara på ny forskning och händelser i omvärlden. Du är delaktig i arbetslaget och bidrar till en god arbetsmiljö och kollegialt lärande. Vi ser det kollegiala lärande som en stor tillgång och har kontinuerliga samtalsgrupper under läsåret. Där processer sker kring olika ämnen som berör förskolans kvalitet, kompetens och utveckling.

Kvalifikationer

Vi söker i första hand dig som har förskollärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i förskolan samt pedagogisk förmåga och tydligt pedagogiskt syfte att skapa en lärande, lustfylld och utvecklande lek-/lärmiljö. Det är meriterande om du inom din förskollärarutbildning har utbildning i språk och kommunikation samt naturvetenskap alternativt någon form av fortbildning. Vi söker i andra hand dig som har utbildning som barnskötare.Du som söker får gärna ha utbildning i hur man arbetar med mångkultur i förskolan.

Erfarenhet av arbete som förskollärare alternativt arbete inom skola och omsorg ses som en fördel. Har du dessutom arbetat på en mångkulturell förskola ses det som positivt.

Din förmåga att leda och stimulera barn i deras utveckling och att anpassa den pedagogiska verksamheten efter varje barns förutsättningar och behov krävs för arbetet. Du är väl förtrogen med och lever upp till de yrkesetiska principerna för lärare och är väl insatt i förskolans läroplan och Barnkonventionen samt har förmåga att omsätta dessa i praktiken.

Med engagemang möter du barn, vårdnadshavare och kollegor på ett lyhört, respektfullt och professionellt sätt. Kunskap kring barns språkutveckling och andra uttrycksformer såsom bild, musik, rörelse är en förutsättning för arbetet. Du kan integrera digital teknik i den dagliga verksamheten och använda som redskap i ditt eget arbete. Vidare har du kunskap om den pedagogiska dokumentationen och det systematiska kvalitetsarbetet samt förmåga att ta egna initiativ, finna lösningar och hantera förändrade situationer.

Anställningsvillkor

Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillträde 2020-01-07. Placering är på Näsbygårdens förskola i Kristianstad.

För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation. När du erbjudits anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen.

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rektor Marlene Holmqvist på telefon 0733-13 49 90


Sista ansökningsdag är 2019-11-17

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 20200107
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Kristianstad
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer BUF-2019/711
Kontakt
  • Marlene Holmqvist, 0733-13 49 90
Facklig företrädare
  • Eva Fridholm, Lärarförbundet, 0733-13 49 92
  • Anneli Eckard, Kommunal, 0733-13 49 92
Publicerat 2019-10-23
Sista ansökningsdag 2019-11-17

Tillbaka till lediga jobb